Zmena otváracích hodín

Od 1.9.2020 predlžuje naša obchodná kancelária otváracie hodiny. V tomto
období sme Vám k dispozícii v dňoch od pondelku do piatku v čase od 8:00 do 17:00.