od 2.11.2020 je v našej programovej ponuke dostupý program TA3 výhradne v HD verzii. 

Balík MINI – prechod na HD verziu prebehne automaticky. V niektorých prípadoch môže nastať, že bude potrebné doladenie programu manuálne na frekvencii 202 MHz.

Balík ŠTANDARD – HD verzia je súčasťou tohto balíku a je ju možné nájsť v zozname programov. V prípade, že sa Vám tento program nezobrazuje, je možné ho doladiť na frekvencii 434 MHz. 

Kompletný zoznam frekvencii nájdete na https://www.tfm.sk/index.php/frekvencie/