Z dôvodu odstávky elektrickej energie bude dňa 16.11.2021 káblová televízia nedostupná na nasledujúcich uliciach:
BECKOVSKÁ             (16. 11. 2021) 06:30-17:30
HEČKOVA                  (16. 11. 2021) 06:30-17:30
IZBICKÁ                     (16. 11. 2021) 06:30-17:30
KUKUČÍNOVA            (16. 11. 2021) 06:30-17:30
KVETINOVÁ               (16. 11. 2021) 06:30-17:30
ODBORÁRSKA          (16. 11. 2021) 06:30-17:30
RIEČNA                      (16. 11. 2021) 06:30-17:30
RUŽOVÁ                    (16. 11. 2021) 06:30-17:30
SADOVÁ                    (16. 11. 2021) 06:30-17:30
TAJOVSKÉHO           (16. 11. 2021) 06:30-17:30
VAJANSKÉHO           (16. 11. 2021) 06:30-17:30
ZÁHRADNÁ               (16. 11. 2021) 06:30-17:30
Za pochopenie ďakujeme.