Od 1.9.2023 sa mení cenník servisných výjazdov pracovníkov.
Ceny výjazdov pracovníkov:
Hodina práce                                  25€ + použitý materiál
Hodina práce (víkend/sviatok)        50€ + použitý materiál