ZMENA PROGRAMOVEJ SKLADBY

Spoločnosť Warner Bros. Discovery ukončila na Slovensku vysielanie dvoch televíznych staníc DTX a Discovery Science. Vzhľadom na túto skutočnosť, tieto TV stanice od januára 2024 nebudú súčasťou našej programovej ponuky. Za pochopenie ďakujeme.